شرکت مبین صنعت راستین به عنوان پیمانکار دست دوم با شخصیت حقیقی ، کلیه سیستم های الکتریکال و ابزار دقیق ، اتوماسیون ، شبکه فیبر نوری و اینترنت ، سیستم های موتورخانه ، هیت تریس و دوربین مداربسته مرکز تلفن کارخانه لیچینگ 1000 تنی زاگرس مس را با کیفیت مناسب و مورد قبول در مدت یکسال به انجام رسانید :
3

33

پروژه های مشابه