شرح پروژه :

تامین باس بارهای   DC، شامل باس بارهای ورودی، آپرون ها و کلیه باس بارهای میانی برای عبور جریان های چند ده هزار آمپر  شرکت G-CORNER انگلستان

شایان ذکر است، یکی از شرکت های که هم اکنون مبین صنعت راستین به عنوان جوینت خارجی خود و نماینده آن در ایران جهت اجرای

پروژه های خود انتخاب نموده است، شرکت G-CORNER انگلیس می باشد.

این شرکت یکی از تامین کننده های اصلی باس بار DC-short switch  ،Capping board, Lead Anode  می باشد.

( این شرکت همچنین دارای کارخانجاتی در کشور هند و شیلی می باشد. )


این پروژه در حال اجرا می باشد

( این صفحه با پیشرفت پروژه تکمیل خواهد شد )

 

پروژه های مشابه