اسپیسر یا غلاف آندی

Spacer or Sheath for Anode

مبین صنعت راستین، تولید کننده غلاف ( فاصله انداز ) های آندی

اسپیسر یا غلاف آندی ( Spacer )

در پروسه های EW جهت جلوگیری از اتصال کوتاه بین آند و کاتد و همچنین عدم ضربه به آند های سربی از اسپیسر ها یا غلاف ها استفاده می‌گردند ، این اسپیسر ها ( فاصله انداز ها ) انواع و اقسام متفاوتی دارند که در ذیل نمونه هایی از آن ها آورده شده است.

انواع اسپیسر ( فاصله انداز ) و غلاف آندی

اسپیسر های روی بدنه آند ها

به صورت عمودی در دو طرف بدنه آند قرار می‌گیرند و به وسیله سوراخ در بدنه به هم قفل می‌شوند

اسپیسر های فوقانی

روی دسته آند ها به صورت فوقانی قرار می‌گردد و معمولا از جنس PE ( پلی اتیلن ) ساخته می‌شود

اسپیسر های طولی

به صورت قطعاتی در بدنه آند ها در چند نقطه باعث ایجاد فاصله می‌شود و جنس آن ها UPVC می‌باشد

Rate this page