اجرای پایپینگ و عایقکاری کارخانه ذوب مس خاتون آباد

اجرای پایپینگ، عایقکاری و کلدینگ (C)

اجرای عملیات پایپینگ و عایقکاری تجهیزات بخش اکسیژن و کولینگ تاور، RO و … کارخانه ذوب مس خاتون آباد

نوع پروژه :  اجرا (C)

شرح پروژه : کارهای انجام گرفته شده در این پروژه به شرح زیر می باشند :

  • پایپینگ و نصب کلیه تجهیزات خط لوله نواحی اکسیژن ، کولینگ تاور، RO و سایر نواحی
  • عایق کاری و کلدینگ کلیه تجهیزات پایپینگ، داکت ها و …

 

  • کارفرما : شرکت ملی صنایع مس ایران (مجتمع مس خاتون آباد)
  • پیمانکار : شرکت کانی مس
  • مدت زمان پروژه : 3 ماه
  • محل پروژه : ایران، استان کرمان، شهربابک، مجتمع مس خاتون آباد،کارخانه ذوب