پروژه برنامه نویسی ربات ها و PLC در ماشین کاتد استریپر

پروژه برنامه نویسی، ایمن سازی و راه اندازی ماشین کاتد استریپر  CATHODE STRIPPER MACHINE

پروژه برنامه نویسی ربات کاتد استریپرینگ (CSM) CATHODE STRIPPING MACHINE

نوع پروژه : برنامه نویسی، ایمن سازی و راه اندازی ربات

شرح پروژه : کلیه مراحل برنامه نویسی ربات ها ( 4 عدد ) در فرایند جداسازی کاتد (اتوماتیک) CATHODE STRIPPING MACHINE ، برنامه نویسی PLC ( ترتیب حرکت نوار ها، ترتیب حرکت ربات ها، زمان بندی، تاخیر و کلیه روابط مورد نیاز) ، ایمن سازی ربات ها و محوطه کار به وسیله سنسورها و پرده های نوری، تست و راه اندازی و تحویل به شرکت تناوب (پیمانکار پروژه کارخانه بابک مس ایرانیان ) و کارفرما ( شرکت بابک مس ایرانیان )

  • کارفرما : شرکت بابک مس ایرانیان
  • پیمانکار : شرکت تناوب
  • مدت زمان پروژه : 2 ماه
  • محل پروژه : ایران، استان کرمان، شهربابک، مجتمع مس بابک مس ایرانیان

رضایت نامه : این پروژه دارای رضایت نامه از کارفرما ( شرکت بابک مس ایرانیان ) می باشد.