نصب و راه اندازی سینی های استیل دستگاه FDSM

در پالایشگاه مس خاتون آباد

طراحی، ساخت و نصب

طراحی، ساخت و نصب سینی استیل دستگاه FDSM

نوع پروژه :  طراحی، ساخت و نصب

شرح پروژه : کارهای انجام گرفته شده در این پروژه به شرح زیر می باشند :

 • طراحی سینی مقاوم به اسید
 • طراحی نبشی و عصایی
 • تحویل نقشه ساخت
 • تامین ورق استیل مورد نیاز سینی
 • تامین، برش و ساخت نبشی
 • تامین، برش و ساخت عصایی
 • برش و خم کاری ورق استیل برای ساخت کف، دیواره و ورودی و خروجی سینی
 • جوشکاری Electro brushing دیواره، ورودی و خروجی سینی
 • طراحی و ساخت Liner برای شوت ورودی steam dryer در ذوب خاتون آباد
 •  تامین اقلام مورد نیاز نصب و راه اندازی
 • نصب و راه اندازی سینی در پالایشگاه خاتون آباد

 

 • کارفرما : پالایشگاه مس خاتون آباد
 • پیمانکار : شرکت مهندسی مبین صنعت راستین
 • مدت زمان پروژه : 2 ماه
 • محل پروژه : ایران ، استان کرمان ، خاتون آباد