پروژه نصب تجهیزات موتورخانه، تامین تجهیزات ابزاردقیق، طراحی، تامین و برنامه نویسی تابلو PLC مس طارم

پروژه طراحی، تامین، نصب، ساخت و برنامه نویسی

پروژه نصب تجهیزات موتورخانه، تامین تجهیزات ابزاردقیق، طراحی، تامین و برنامه نویسی تابلو PLC لیچینگ 10 هزار تنی مس طارم

نوع پروژه : طراحی، تامین، نصب، ساخت و برنامه نویسی

شرح پروژه : کارهای انجام گرفته شده در این پروژه به شرح زیر می باشند :

  • نصب تجهیزات موتورخانه لیچینگ 10 هزار تنی مس طارم شامل موتورها، دیگ ها، شیرآلات، لوله ها و … ( تمامی تجهیزات )
  • طراحی، تامین، ساخت و نصب تابلو برق موتورخانه
  • تامین تجهیزات ابزاردقیق پروژه از برند مورد تایید کارفرما (AVL)
  • طراحی، تامین، ساخت تابلو های PLC پروژه (SIEMENS)
  • برنامه نویسی PLC جهت کنترل فرایند های پروژه لیچینگ (SIEMENS)

 

  • کارفرما : شرکت مس طارم
  • مدت زمان پروژه : 4 ماه
  • محل پروژه : ایران، استان زنجان، کارخانه مس طارم