هیت تریسینگ مخزن آمونیاک به همراه عایقکاری و کلدینگ مخازن آمونیاک و اسید (طول تقریبی 10 و 15 متر – قطر 4 متر)

طراحی ، تامین و اجرا هیت تریسنگ ، عایقکاری و کلدینگ (EPC)

هیت تریسینگ مخزن آمونیاک به همراه عایقکاری و کلدینگ – عایقکاری و کلدینگ مخزن اسید ( هدف  : کنترل دما مخزن در حدود 20 درجه )

نوع پروژه :  طراحی، تامین و اجرا (EPC)

شرح پروژه : کارهای انجام گرفته شده در این پروژه به شرح زیر می باشند :

  • طراحی سیستم هیت تریسینگ مخزن آمونیاک NH3 ( هدف کنترل دما مخزن به وسیله کابل گرمایشی )
  • تامین اقلام سیستم هیت تریس heat trace ، عایق های پتویی پشم سنگ ، فویل آلومینیوم، کلدینگ پلی کرافت و …
  • نصب و راه اندازی سیستم هیت تریسینگ مخزن آمونیاک
  • عایقکاری و کلدینگ مخزن آمونیاک ( طول تقریبی 15 متر – قطر 4 متر )
  • عایقکاری و کلدینگ مخزن اسید ( طول تقریبی 10 متر – قطر 4 متر )
  • تست نهایی سیستم هیت تریسینگ و تحویل به کارفرما

 

  • کارفرما : گروه فاتح – هلدینگ فاتح  (شرکت پارس توسعه فاتح )
  • مدت زمان پروژه : 1 ماه
  • محل پروژه : ایران، استان فارس، شیراز