پروژه هیت تریسینگ کارخانه اسید مجتمع مس خاتون آباد

پروژه طراحی، تامین و اجرا (EPC) سیستم الکتریکال هیت تریسینگ

پروژه هیت تریسینگ کارخانه اسید مجتمع مس خاتون آباد HEAT TRACING

نوع پروژه : طراحی، تامین، اجرا (EPC)

شرح پروژه : کارهای انجام گرفته شده در این پروژه به شرح زیر می باشند :

 • طراحی سیستم الکتریکال هیت تریسینگ ELECTRICAL HEAT TRACING با توجه به ایزومتریک ها ISOMETRIC و P&ID
 • تهیه کلیه مدارک تابلوها، برق کشی، نصب و اجرای سیستم هیت تریسینگ و …
 • ساخت تابلوهای برق
 • تامین کلیه اقلام هیت تریس از برند دارای تایید کارفرما (AVL)
 • تامین عایق و کلدینگ CLADDING
 • نصب و اجرای سیستم الکتریکال هیت تریسینگ ELECTRICAL HEAT TRACING
 • عایق کاری و کلدینگ براساس مدارک تولید شده
 • تست و راه اندازی سیستم هیت تریس و تحویل به کارفرما

 

 • کارفرما : شرکت ملی صنایع مس ایران (مجتمع مس خاتون آباد)
 • پیمانکار : شرکت فن آوران پارسیان و شرکت رامپکو
 • مدت زمان پروژه : 12 ماه
 • محل پروژه : ایران، استان کرمان، شهربابک، مجتمع مس خاتون آباد،کارخانه اسید